Cursuri

În atenţia cursanţilor care au urmat cursurile postuniversitare de perfecţionare, „Antreprenoriat” şi „Managementul productivităţii şi competitivităţii IMM-urilor” din Târgu-Mureş şi Miercurea Ciuc

Termenul limită pentru susţinerea examenelor, conform celor precizate la fiecare disciplină, este 15 octombrie 2010. De la secretariatul Centrului de Instruire şi Perfecţionare veţi fi anunţaţi telefonic ce examene mai aveţi de susţinut.

Susţinerea lucrării de absolvire se realizează într-o şedinţă comună la sediul instituţiilor în care s-au desfăşurat cursurile după un program pe care îl vom afişa în 15 octombrie.

Susţinerea lucrării de absolvire va consta într-o prezentare de către candidat a conţinutului examenelor date, susţinută în faţa unei comisii.

CURS POSTUNIVERSITAR DE PERFECŢIONARE
Managementul productivităţii şi competitivităţii IMM-urilor

Durata studiilor:
1 semestru
Certificat
Studii postuniversitare de perfecţionare
Număr de locuri:
60

Antreprenoriat şi dezvoltarea afacerilor

Durata studiilor:
1 semestru
Număr de locuri:
30