CURS POSTUNIVERSITAR DE PERFECŢIONARE
Managementul productivităţii şi competitivităţii IMM-urilor

Începând cu 15.03.2010. Activităţi modulare (joi—vineri – sâmbătă)

Nota de fundamentare Nota justificativa Programare curs

Orar (modificat in data de 03.11.2010)

Orar Tg-Mures Orar Odorhei Orar Topliţa

Durata studiilor:
1 semestru
Certificat
Studii postuniversitare de perfecţionare
Număr de locuri:
60

Discipline studiate:

Managementul productivităţii

Comunicare managerială

Conf.univ.dr.ing. Avram TRIPON Comunicarea organizationala
Sinteza dialog

Competitivitate economică şi indicatori de performanţă

Lector univ.drd. Andrei Mărginean Evaluare

Eficientizarea resurselor umane

Managementul şi marketingul de produs

Lector univ.dr. Liviu CIUCAN-RUSU Marketingul si importanta sa in economie
Gestiunea relatiilor cu clientii
Politica promotionala
Managementul strategic si operational al marketingului

Cunoştinţe dobândite:

 • Proiectarea produselor şi metodelor de fabricaţie
 • Analiza productivităţii muncii
 • Definirea şi organizarea mijloacelor materiale
 • Asigurarea flexibilităţii execuţiei şi distribuţiei produselor
 • Motivarea personalului şi integrarea lui în întreprindere
 • Creşterea flexibilităţii întreprinderilor
 • Gestionarea elementelor de competitivitate economică

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 • Diploma de licenţă (original sau copie legalizată);
 • Cerificat de naştere copie legalizată;
 • Cerificat de căsătorie - dacă e cazul;
 • Două poze (3/4);
 • Fişa de înscriere;
 • Dosar plic;