Activităţi

Activităţile proiectului se vor derula pe parcursul a doi ani, fiind grupate în module derulate logic asigurând, astfel, îndeplinirea obiectivelor propuse. Astfel, activităţile propuse în cadrul acestui proiect sunt:

 1. Analiza oportunităţilor de afaceri în Regiunea Centru prin perspectiva dezvoltării durabile.
  • Rapoarte de activitate
  • Studiu preliminar privind potenţialul de dezvoltare a antreprenoriatului din judeţele Mureş, Harghita şi Covasna, în context regional
  • Studiu regional asupra identificării oportunităţilor în dezvoltarea afacerilor, inclusiv in cultura, mediu si servicii individualizate
  • Identificarea resurselor şi a serviciilor existente şi necesare pentru care susţinerea mediul antreprenorial în regiune
  • Plan de acţiune pentru sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului
 2. Formare profesională şi asistenţă pentru iniţierea de afaceri.
 3. Studiu asupra cunoştinţelor şi abilităţilor necesare angajaţilor din IMM-uri pentru a mări competitivitatea, adaptabilitatea şi flexibilitatea organizaţiilor.
 4. Activităţi de formare profesională şi asistenţă de specialitate pentru creşterea competitivităţii IMM-urilor.
 5. Activităţi specifice promovării antreprenoriatului feminin şi asigurarea unei vârste înaintate active.
 6. Activităţi de informare şi conştientizare privind consecinţele favorabile ale dezvoltării antreprenoriatului şi IMM-urilor.
 7. Activităţi manageriale privind crearea structurii organizatorice a proiectului.

Pentru primul an de derulare al proiectului sunt prevăzute o serie întâlniri de lucru a partenerilor din proiect pentru definirea procedurilor şi a responsabilităţilor, crearea grupurilor de lucru, pregătirea şi perfecţionarea personalului administrativ, în vederea realizării activităţilor propuse pentru acest an.

În primele luni de derulare al proiectului se va elabora un plan de acţiune pentru sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului, prin efectuarea un studiu regional asupra identificării oportunităţilor în dezvoltarea afacerilor, inclusiv în cultură, mediu şi servicii individualizate, identificându-se atât resursele existente cât şi cele necesare pentru susţinerea mediului antreprenorial în regiune.

Cursurile, simpozioanele şi conferinţele susţinute de experţi organizate în toate cele 3 locaţii judeţene, vor constitui principalele activităţi de formare profesională, asigurându-se asistenţă specializată şi transfer de bune practici naţionale şi internaţionale. Cursurile şi simpozioanele grupate sunt în module integrate de 5 discipline de specialitate:

Pentru a mări competitivitatea, adaptabilitatea şi flexibilitatea organizaţiilor, se va efectua un studiu asupra cunoştinţelor şi abilităţilor angajaţilor din IMM-uri, prin următoarele metode:

Pe tot parcursul proiectului şi în cadrul tuturor activităţilor se vor derula activităţi de informare şi conştientizare privind consecinţele favorabile ale dezvoltării antreprenoriatului şi IMM-urilor.