Antreprenoriat de Succes şi Întreprinderi Competitive

Antreprenoriatul românesc poate fi dezvoltat doar în condiţiile în care sunt relevaţi toţi factorii care influenţează fenomenul şi există un consens în acţiunile instituţiilor implicate în proces (organisme locale şi regionale, ONG-uri, instituţii de învăţământ, IMM-uri existente, etc.).

Proiectul „ANTREPRENORIAT DE SUCCES ŞI ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE” este finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi se înscrie în Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”.

continuare »

Activităţi

 1. Analiza oportunităţilor de afaceri în Regiunea Centru prin perspectiva dezvoltării durabile.
  • Rapoarte de activitate
  • Studiu preliminar privind potenţialul de dezvoltare a antreprenoriatului din judeţele Mureş, Harghita şi Covasna, în context regional
  • Studiu regional asupra identificării oportunităţilor în dezvoltarea afacerilor, inclusiv in cultura, mediu si servicii individualizate
  • Identificarea resurselor şi a serviciilor existente şi necesare pentru care susţinerea mediul antreprenorial în regiune
  • Plan de acţiune pentru sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului
 2. Formare profesională şi asistenţă pentru iniţierea de afaceri.
 3. Studiu asupra cunoştinţelor şi abilităţilor necesare angajaţilor din IMM-uri pentru a mări competitivitatea, adaptabilitatea şi flexibilitatea organizaţiilor.
 4. Activităţi de formare profesională şi asistenţă de specialitate pentru creşterea competitivităţii IMM-urilor.
 5. Activităţi specifice promovării antreprenoriatului feminin şi asigurarea unei vârste înaintate active.
 6. Activităţi de informare şi conştientizare privind consecinţele favorabile ale dezvoltării antreprenoriatului şi IMM-urilor.
 7. Activităţi manageriale privind crearea structurii organizatorice a proiectului.