Revista Antreprenoriat Transilvan

Workshop internaţional la Tîrgu-Mureş, dedicat educaţiei antreprenoriale

revista

În perioada 20 - 22 mai 2009 a avut loc la Tîrgu-Mureş workshop-ul internaţional „University Entrepreneurial Education”, organizat de Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative a Universităţii „Petru Maior” în parteneriat cu Institutul de Economie Naţională al Academiei Române, reţeaua ERENET (Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities) şi Fundaţia „Pro Jure”.

La acest eveniment au fost prezente personalităţi marcante interesate de problematica antreprenoriatului:

  • Gheorghe Zaman, membru corespondent al Academiei Române, director al Institutului de Economie Naţională;
  • Valentina Vasile, director adjunct al I.E.N.;
  • Antal Szabo, director ştiinţific al ERENET;
  • Felicia Zarojanu, director general al CNFPA (Consiliul National de Formare Profesională a Adulţilor), alături de reprezentanţi a şapte universităţi europene recunoscute pentru know-how-ul specific în domeniu, de delegaţi ai autorităţilor locale şi de participanţi din ţară.

Comunicările şi sesiunile de lucru au generat dezbateri interesante în care experienţele acumulate de fiecare participant au fost comentate, in final convenindu-se o propunere de curriculum pentru educaţia antreprenorială la nivel universitar, care va fi propusă Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Totodată a fost susţinută ideea colaborării pe termen scurt, mediu şi lung pentru promovarea elementelor culturii antreprenoriale şi ştiinţei dezvoltării afacerilor în sistem Life Long Learning, ca un factor de creşterea a competitivităţii economiilor europene la nivel global. Evenimentul s-a constituit într-un corolar al eforturilor de a crea un pol de dezvoltare a formării „pro-antreprenoriat”, care au fost încununate cu succes atât la nivel naţional cât şi internaţional, prin proiectul de cercetare EDARO (director conf.univ.dr. Szabó Zsuzsanna) finanţat de C.N.C.S.I.S., şi proiectul european EEE (European Entrepreneurship Education, director prof.dr.ing. Liviu Marian) finanţat de Comisia Europeană, Direcţia Educaţie şi Cultură, în care cinci universităţi din U.E.(România - UPM Tîrgu-Mureş, Franţa - Strasbourg, Germania - Frankfurt/Main, Ungaria - Miskolc, Slovacia - Kosice) au construit un modul de formare post-universitar recunoscut reciproc, destinat pregătirii absolvenţilor de studii universitare de licenţă în domeniul creării şi dezvoltării de noi afaceri.