Revista Antreprenoriat Transilvan

Model de afacere de succes - servicii ecologice de curăţătorie - SC MARADY SRL Reghin

Lector univ.drd. Angela On

D-na Adina Pop, administratorul firmei Marady SRL, a răspuns cu amabilitate solicitării noastre, oferindu-ne informaţii despre firma pe care o administrează de patru ani. În acest fel şi-a asumat oarecum, cu modestie, rolul de model pentru mediul antreprenorial mureşean. Avem astfel pe de o parte femeia antreprenor, extrem de tenace în opinia mea, dincolo de toate celelalte calităţi pe care cu siguranţă le-a dovedit ca administrator; iar pe de altă parte avem ca model afacerea în sine, concepută să funcţioneze fără eforturi financiare spectaculoase, cu o mână de alte femei pricepute şi cu dorinţa sinceră de a oferi un serviciu ecologic şi de calitate reghinenilor.  

A.O. Cum a luat naştere Marady SRL?

A.P. În 2006 am preluat o afacere existentă în Reghin, cu obiectul de activitate curăţătorie chimică şi spălătorie. Încă de la început afacerea aceasta a fost o reală provocare pentru mine întrucât nu dispuneam de cunoştinţe tehnice în domeniul curăţătoriei. Sigur că m-am implicat foarte mult şi am învăţat totul pas cu pas, încercând în acelaşi timp să aduc îmbunătăţiri ale activităţii, acolo unde era posibil.

Afacerea în sine a trecut de atunci prin faze succesive de schimbare şi modernizare. O hală de lucru înaltă, neutilizată a devenit noul nostru punct de lucru, aflat în imediata apropiere a sediului vechi al spălătoriei. Am conceput singură amenajarea noului spaţiu de lucru, pornind de la o cerinţă simplă dar esenţială pentru acest tip de servicii: în curăţătorii sau spălătorii nu sunt permise intersectările în fluxul tehnologic. Mai precis, obiectele murdare aduse la curăţat nu au voie să se întâlnească cu cele curate. Prin urmare, împărţirea halei, înguste şi înalte, pe două nivele, mi s-a părut soluţia cea mai potrivită pentru ca fluxul tehnologic să se desfăşoare circular, fără intersectări. Am concentrat la partea de jos a clădirii curăţătoria chimică, iar la etaj spălarea umedă, reuşind în acest fel să adecvăm întreaga activitate la cerinţele precizate de normele europene şi de cele tehnice din domeniu.

Am achiziţionat utilaje specializate moderne, cele vechi devenind neperformante prin uzura morală avansată. Sigur că mai avem nevoie şi de alte echipamente, pe care le vom cumpăra treptat. Trebuie spus că achiziţionarea maşinilor s-a făcut etapizat, în principal cu sprijinul prietenilor şi din resursele proprii, fără a face investiţii majore şi, de ce să nu recunosc, evitând creditele bancare ce ar fi încărcat costurile. 

Marea mea satisfacţie este că serviciile pe care le oferim în momentul de faţă sunt la standardele impuse domeniului, iar clienţii noştri sunt plăcut surprinşi să constate că pot găsi aici serviciile pe care le căutau până nu demult în firme similare din Tîrgu-Mureş.

A.O. Care sunt punctele forte ale firmei Marady SRL?

A.P. Fiind vorba de un serviciu direct, întreaga noastră atenţie este concentrată asupra clienţilor. Din această perspectivă cred că atuurile noastre sunt:

  • Seriozitatea  de pildă termenul de 3 zile de predare a obiectelor aduse la curăţat se respectă cu sfinţenie;
  • Încrederea. Clienţii noştri sunt încrezători în serviciile pe care le oferim, în primul rând pentru faptul că rezultatul este cât se poate de vizibil şi poate fi verificat la ridicarea obiectelor. Chiar am insistat asupra acestui aspect, de a verifica obiectele care intră sau ies din unitate, în prezenţa clientului, în momentul operaţiunii respective de predare/primire. 
    În plus, pentru consolidarea încrederii, li se oferă clienţilor informaţii complete despre procesul tehnologic în sine, despre posibilele efecte ale curăţării chimice asupra materialelor etc., şi sunt asiguraţi că, în cazul unor disfuncţionalităţi care ar putea să apară din cauza unităţii noastre, ei vor fi despăgubiţi. Procesul tehnologic este de altfel deschis, la vedere, aşa încât informaţia este accesibilă oricui;
  • Amabilitatea personalului de contact. Am insistat mult asupra necesităţii unui comportament adecvat în relaţiile cu clienţii noştri. Este vorba de corectitudine şi amabilitate în primul rând, dar şi de disponibilitatea permanentă de a informa şi de flexibilitate în servire, atunci când condiţiile permit acest lucru.

A.O. Puteţi identifica cele mai importante neajunsuri ale afacerii dvs.?

A.P. Preluarea unei afaceri existente înseamnă din start că îţi asumi şi bunele şi relele aferente. Ceea ce îţi propui este să reconstruieşti, să aduci îmbunătăţiri, să schimbi uneori mentalităţi, să modernizezi, să simplifici. Sigur că de multe ori toate aceste bune intenţii sunt dificil de realizat atunci când se opun inerţiile, conformismul sau imobilismul. Însă nu le pot califica drept neajunsuri. Le consider mai degrabă provocări cărora trebuie să le faci faţă şi care te obligă la eforturi suplimentare.

Pornind de la necesitatea unui portofoliu constant de clienţi, care să ne asigură pe mai departe dezvoltarea şi modernizarea unităţii, am încercat să recâştigăm încrederea clienţilor locali şi să-i fidelizăm prin calitatea serviciilor noastre. Aceasta s-a dovedit o sarcină provocatoare, datorită în principal neîncrederii manifestate faţă de o firmă nouă.