Revista Antreprenoriat Transilvan

Lista de control pentru antreprenori

Prof. univ. dr. ing. Liviu MARIAN

Pentru persoanele care doresc să iniţieze o afacere, următoarele întrebări şi mai ales răspunsurile date pot creiona şansele de reuşită ale demersului. Testul, tratat cu seriozita te scoate în evidenţă elementele de forţă ale afacerii dar şi o serie de comportamente care, neglijate induc o seri de riscuri ce vor vicia rezultatele finale. Pentru fiecare întrebare nu vă limitaţi să răspundeţi cu DA sau NU ci găsiţi răspunsuri formulate în 3-4 fraze şi susţinute prin argumente realiste.

 1. V-aţi evaluat trăsăturile de caracter care definesc antreprenorul: aptitudini de conducător, organizator, energie fizică şi psihică, perseverenţă, punctele forte şi punctele slabe.

 2. Aveţi în vedere să vă găsiţi un partener de afacere ale cărui puncte forte să compenseze punctele D-voastră slabe?

 3. Aveţi competenţele tehnice necesare afacerii?

 4. Aveţi o experienţă în organizare şi conducere, acumulată prin activităţile prestate anterior?

 5. V-aţi evaluat dimensiunea viitoarei societăţi?

 6. Aţi stabilit cu exactitate valoarea capitalului necesar pentru demararea afacerii?

 7. Aţi stabilit în cât timp veniturile vor egala cheltuielile?

 8. Beneficiul net raportat la capitalul investit este mai avantajos decât l-aţi obţine din alte plasamente de capital?

 9. Aţi previzionat rezultatele nete ale investiţiilor?

 10. Acceptaţi un câştig incert şi neregulat pentru anul viitor în speranţa unor câştiguri mai semnificative în al doilea an?

 11. Aţi vorbit de proiectul D-voastră cu un specialist bancar?

 12. La dimensionarea localului, aţi luat în considerare ce suprafaţă este necesară pentru producţie, depozite, birouri, săli de primire şi expoziţii?

 13. Aţi întocmit un bilanţ cu avantajele şi dezavantajele localizării, după o listă de control care să con ţină principalii factori de influenţă în decizia ce va fi adoptată?

 14. Aţi studiat avantajele şi dezavantajele cumpărării unei afaceri deja existente?

 15. Aţi estimat stocurile necesare derulării eficace a afacerii?

 16. Ştiţi în ce cantitate vor cumpăra clienţii produsele sau serviciile D-voastră?

 17. Aţi analizat principalele produse pentru a şti pe care s ă le promovaţi cu prioritate?

 18. Aţi definit caracteristicile aprovizionării afacerii Dvoastră?

 19. Aţi stabilit preţul pe baza costurilor şi a unui beneficiu pe care îl doriţi?

 20. Acest preţ este competitiv cu al concurenţei ?

 21. Aţi studiat metodele de promovare a vânzărilor utilizate de concurenţă?

 22. Aveţi o politică proprie de promovare a vânzărilor?

 23. Aţi studiat de ce clienţii vor cumpăra de la D-voastră: preţ, calitate, servicii, termene.

 24. Salariaţii pot fi recrutaţi pe plan local ?

 25. Ştiţi ce competenţe şi abilităţi trebuie să posede fiecare angajat?

 26. V-a ţi formulat politica salarială şi valoarea salariilor pe care vreţi să le plătiţi?

 27. Aţi definit reglementările şi autorizările necesare pentru afacerea D-voastră?

 28. Aţi consultat un jurist despre modul în care trebuie să vă asumaţi responsabilităţile legale?

 29. Cunoaşteţi regimul social şi fiscal în care vă veţi desfăşura afacerea?

 30. Familia D-voastră ia în serios proiectul?

 31. Dispuneţi de capitalul necesar constituirii societăţii?

 32. Aveţi în vedere anumite politici de conducere a afacerii?

 33. Aţi construit o organigramă şi aţi repartizat atribuţiile şi responsabilităţile?

 34. V-aţi făcut propriul plan de muncă?

 35. Dacă exportaţi produsele cunoaşteţi preţurile pieţei respective?

 36. Aveţi un planul de promovare şi publicitate pentru produsele şi afacere D-voastră?

 37. Nu consideraţi că este mai oportun să cumpăraţi o afacere deja existentă?

 38. Care tip de organizaţie (AF, SRL, SA, etc.) este mai propice afacerii D-voastră?

 39. Familia vă susţine în demersul D-voastră?

 40. În final aveţi argumentele majora care vă determină să iniţiaţi o afacere?