Revista Antreprenoriat Transilvan

Femeia Manager

Conf.univ.dr.Ioan PASTOR

Orice femeie angrenată într-o activitate profesională, care are ambiţia de a i se recunoaşte performanţele în muncă, trebuie să lupte cu nenumărate obstacole, de la inegalităţile flagrante de la locul de muncă până la inevitabilele corvezi casnice, într-un mediu de activitate  unde schimbarea este singurul lucru garantat.

Cu trecerea timpului afirmaţia făcută de scriitoarea Fannie Hurst, cum că „ o femeie trebuie să fie de două ori mai bună decât un bărbat pentru a ajunge măcar pe jumătate atât de apreciată”, începe să-şi piardă din adevăr.

Femeile doresc să obţină tot ce se poate: o slujbă, măriri de salariu, avansări, posibilităţi de perfecţionare profesională şi de completare a studiilor, recunoaşterea valorii profesionale, şi multe din ele nu sa dau în lături de la nimic pentru a înainta pe acest drum.

Pentru femeile care aspiră la posturi de conducere nu mai sunt însă suficiente doar tradiţionalele competenţe, cum sunt cele pentru managementul timpului, delegarea responsabilităţii, soluţionarea problemelor, negocierea conflictelor sau asertivitatea. Este nevoie de angajament, talent de lider, abilitate de a stabili şi de a realiza obiective clare, precum şi de capacitatea asumării unor riscuri.

Apreciez  că firmele care funcţionează pe bază de profit au nevoie, în acest moment tocmai de valorile tipic feminine: disponibilitate sufletească, intuiţie, compasiune şi multă înţelegere faţă de valorile celor din jur. Acestea sunt valorile care luate în ansamblu, au început să transforme încet-încet toate structurile organizaţionale.  Modificările aduse în scara de valori a „ culturii corporative”, în tehnologiile de lucru, în structura posturilor disponibile şi a forţei de muncă, în clasicul tipar al stilurilor de viaţă, al atitudinilor sociale şi al distribuirii rolurilor în familie, globalizarea, noile cerinţe ale cadrului legislativ, reorganizarea firmelor, accentul pus pe munca în echipă şi pe implicarea fiecărui angajat - toate aceste schimbări reprezintă factori care stimulează apariţia de noi ocazii pentru ca femeile să poată rezista şi concura cu succes într-un mediu economic din ce în ce mai dur.

Unul din automatismele tradiţionale impuse de-a lungul timpului cerea ca femeia să nu ia niciodată iniţiativa, ci să aştepte până i se propune întâi o întâlnire, apoi acceptul unei relaţii mai strânse şi în final cererea în căsătorie. De ce să ne mire atunci că multe femei adoptă aceeaşi atitudine de expectativă şi în cazul unei avansări la locul de muncă ?!

Chiar şi în ipoteza că vi se recunoaşte într-o zi valoarea, cât timp vă puteţi permite să aşteptaţi până când patronul va decide că este cazul să vă facă şi dumneavoastră parte din beneficiile pe care i le aduceţi prin ambiţia, calităţile şi performanţele pe care le aveţi ?

În general există tendinţa ca femeile să fie judecate mai aspru decât bărbaţii pentru neajunsuri ale imaginii proiectelor la exterior cum ar fi ţinuta neîngrijită, manierismele, clişeele de exprimare, poziţia neglijentă a corpului sau gesticulaţia excesivă. În ceea ce le priveşte pe femei întrebările care le pun, cât şi dovezile de real simţ al umorului, sau dimpotrivă, absenţa acestuia, reprezintă elemente care nu doar le influenţează imaginea exterioară, ci le condiţionează succesul profesional. Ne place sau nu, studiile statistice demonstrează că femeile sunt mai degrabă judecate după aparenţă, decât după substanţă.

Pentru reuşită apreciez că e bine să aveţi permanent în vedere câteva recomandări:

  • Faceţi tot ce este nevoie, în limita eticii şi legalităţii pentru a vă îndeplini promisiunile şi obligaţiile asumate în modul cel mai civilizat, atent, serios şi corect posibil, la timp şi întotdeauna;
  • Implicaţi-vă mai ales prin disponibilitatea de a vă asuma rolul de conducător; oferiţi-vă să faceţi parte din echipe de proiect sau comisii de specialitate;
  • Stabiliţi obiective concrete de activitate, împreună cu cei care vă pot ajuta în această privinţă;
  • Asumaţi-vă riscuri, luaţi decizii şi veniţi cu propuneri; oferiţi-vă pentru proiecte şi echipe operative şi asumaţi-vă autoritatea de a trece la acţiune;
  • Învăţaţi să acceptaţi şi opiniile critice la adresa activităţii  dumneavoastră, ţineţi minte că „ numai cine nu munceşte nu greşeşte”, dar  în acelaşi timp nu vă daţi bătută până nu v-aţi atins scopul;
  • Căutaţi să proiectaţi în afară o atitudine prin excelenţă pozitivă Prima impresie poate să dureze multă vreme, deci străduiţi-vă să întruchipaţi încă din primul moment, nu doar o persoană competentă şi sigură pe forţele proprii, ci o profesionistă loială, care face cinste firmei unde lucrează şi conducătorilor ei;
  • Fiţi receptivă la orice posibilităţi de sprijin şi informare. Profitaţi de facilităţile oferite de firmă în materie de finanţare sau decontare a cursurilor de specialitate, sau urmaţi-le pe propria cheltuială; apelaţi fără reţinere la resursele şi programele oferite de  firma dumneavoastră;
  • Adoptaţi o atitudine pozitivă faţă de cariera dumneavoastră.

Câştigaţi-vă pe drept recunoaşterea şi sprijinul celorlalţi, dând dovadă de corectitudine, loialitate şi atitudine profesională în orice împrejurare.