Revista Antreprenoriat Transilvan

Expertul contabil, artizanul cărtii de vizită a unei firme

Prof. univ. dr. Ramona NEAG

Pentru a defini rolul contabilului în prezent, ar trebui să încercăm să răspundem la următoarea întrebare:

Ce înseamnă să fii profesionist contabil şi cum se practică contabilitatea la începutul secolului al XXI-lea?

Profesia noastră, cu veche tradiţie la noi în ţară, este pusă în faţa unor noi exigenţe determinate de procesul globalizării, de creşterea rolului şi responsabilităţii profesionistului contabil în guvernanţa întreprinderii şi de faptul că, astăzi se vorbeşte tot mai mult despre contabilitate ca fiind un veritabil „limbaj al afacerilor”. 

Pe fondul globalizării economiilor naţionale, asistăm în prezent la un fenomen care ar putea conduce la formarea unui profesionit contabil universal. Dacă acum 15 ani încercam să redevenim membrii unei profesii contabile cu tradiţie, astăzi, într-un interval relativ scurt de timp suntem nevoiţi nu numai să conştientizăm că suntem o profesie ci şi să surmontăm zeci de ani în care am fost doar „ţiitori de registre”. Între ani 1945  1989, rupţi de realităţile profesiei contabile din lumea întreagă, profesia contabilă din România a existat doar pentru activitatea de expertiză contabilă judiciară. În aceeaşi perioadă, pe plan mondial profesia contabilă evolua. Se creau organisme ale membrilor profesioniştilor contabili, se creau organisme implicate în actul de normalizare contabilă, la nivel european şi mondial, se elaborau reglementări contabile la nivel european şi internaţional.

După 1990 foarte mulţi dintre noi au conştientizat că toţi contabilii reprezintă de fapt o profesie si de aceea la iniţiativa unor membrii fondatori a luat fiinţă organismul profesiei contabile. Din păcate am fost timizi în acţiunile noastre, uneori chiar stângaci, iar o parte din competenţele vizate de profesia contabilă au fost râvnite şi de alţii. Nu am reuşit să devenim în intervalul scurs puternica profesie contabilă care să aibă greutate în toate domeniile de competenţă. Legislaţia nu ne-a prea ajutat, şi mă refer în primul rând la legea contabilităţii, iar din punct de vedere al actului de reglementare contabilă, rolul profesiei contabile nu este cel dorit de noi.

Din punct de vedere al profesiunii contabile, contabilul din România a evoluat foarte mult. Obţinerea calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat nu este însă suficientă pentru a ţine pasul cu evoluţia profesiei contabile la nivel internaţional. Trebuie să fim în permanenţă antrenaţi într-un program de formare continuă nu impus ci autoimpus. Dinamica schimbărilor în domeniul contabil la nivel internaţional este foarte mare. Vorbind despre procesul globalizării, suntem conştienţi că vom intra în acest proces şi în domeniul contabil. Din păcate, în domeniul reglementărilor contabile nu am manifestat prea multă consecvenţă, fiind foarte des nevoiţi să ne aplecăm după cum şi din ce direcţie a bătut „vântul reformei”.

Şi totuşi, se pare că în momentul actual suntem pe un drum, sperăm bătut de ultimul vânt de reformă, care ne va apropia din punct de vedere al reglementărilor contabile de referenţialul contabil mondial, reprezentat de normele internaţionale de raportare financiare IFRS. Chiar şi directivele europene au suferit unele ameliorări ca urmare a aplicării normelor IFRS în spaţiul european începând cu 2005. Cunoaşterea frământărilor ce au loc pe plan europen şi internaţional sunt menite să deschidă orizontul nostru de cunoaştere, să înţelegem mai bine ce se întâmplă pe plan naţional şi să judecăm aceste evenimente în cunoştiinţă de cauză.

În mediul profesiei contabile, cât şi în cel academic, se vorbeşte tot mai mult despre guvernanţă corporativă în sensul de căutare a unor reguli de gestiune a firmelor care să prevină şi să detecteze practicile de gestiune frauduloasă a întreprinderii şi acordarea unor privilegii abuzive. Importanţa contabilităţii în guvernanţa întreprinderilor este pusă în evidenţă de studiile de specialitate realizate pe plan internaţional. Toate acestea demonstrează creşterea rolului profesionistului contabil, a responsabilităţii acestuia în guvernanţa corporativă şi de asemenea creşterea rolului informaţiilor financiare pregătite de acesta.

Vom fi obligaţi să trecem de la contabilul care înregistrează tranzacţii la profesionistul care produce informaţii contabile utilizând foarte frecvent raţionamentul profesional în vederea raportării financiare, fiind astfel artizanul cărţii de vizită a unei întreprinderi. 

Deşi în construirea acestei ”cărti de vizita” intervin mai multe persoane responsabile, profesionistul contabil rămâne un factor important în pregătirea informaţiei financiar-contabile adresata utilizatorilor externi. În exercitarea profesiei sale, profesionistul contabil trebuie să-şi conducă activitatea pe baza normelor de deontologie profesională şi pe aplicarea cu bună credinţă a reglementarilor contabile şi a judecăţilor profesionale. A te perfectiona mereu, a fi mereu la curent cu noile reglementarile, a cunoaste tendintele in domeniul reglementarilor contabile pe plan european si international tin practic de respectul nostru pentru noi. Ne pregatim continuu pentru a face fata noilor provocari ale profesiei, pentru a ne dezvolta bagajul de cunostinte si al pune in slujba clientilor nostri. A te perfectiona continuu, in conditiile actuale, este o obligatie pe care daca nu o onoram pierdem competitia dura de pe piata. Intreprinderile constientizeaza tot mai mult faptul ca un profesionist contabil are un rol important in gestiunea economico-financiara si de aici importanta tot mai mare pe care activitatea noastra o va avea. 

Noile iniţiative legislative şi mă refer în primul rând la modificarile reglementarilor contabile conforme cu directivele europene vor aduce clarificari in ceea ce priveste responsabilitatea celor implicati in producerea informatiilor financiar-contabile. Rolul nostru va fi determinat in constientizarea faptului ca informatiile financiar-contabile reprezinta o carte de vizita a unei intreprinderi, iar producerea lor este finalitatea muncii noastre. Factorii responsabili din intreprinderi trebuie sa constientizeze rolul pe care il au in acest proces iar profesia contabila trebuie sa sustina acest demers.