Revista Antreprenoriat Transilvan

Cooperarea - inima antreprenoriatului

Dr. Johann Köcher

Cooperarea între noi este deviza managementului. Viaţa nu te lasă să înşeli. Nu se poate da ceva nevaloros şi să primeşti ceva valoros.

Dr. Johann Köcher, DR. KÖCHER GMBH GERMANIA

Lumea in care trăim nu se compune din ţiglă şi clădiri, ci este un sistem viu şi dinamic de energie. Gândirea fiecărui om lasă în urma lui amprente care se pot simţi şi care sunt active. Fiecare gândire caută o formă de manifestare iar prin repetarea acesteia câştigă putere decisivă potenţială.Omul cu energia lui este cel mai important factor al oricărei societăţi.

Dacă facem o retrospectivă in istoria filozofiei, constatăm că marele filozof Socrate a fost primul care a plasat omul în mijlocul societăţii. Acelaşi lucru este valabil şi pentru întreprinderi fie ele industriale , comerciale sau de altă natură. Am preluat şi eu această idee de la Socrate, care a devenit filozofia mea de viaţă în activitatea de întreprinzător. Sunt conştient că inima oricărui antreprenoriat de succes este omul creativ şi motivat. Omenirea foloseşte o părticică infimă din potenţialul creierului şi, cu toate acestea, gândirea şi conştiinţa sunt driver- ul forţelor creatoare de producţie. Gândirea noastră câştigă astăzi o nouă calitate , o nouă dimensiune, devine globală şi intuitivă.

Esenţa crizei globale actuale nu este criza economică de structură ci una de conştiinţă. Noi încercăm să rezolvăm cu metodele de ieri problemele zilei de mâine. Oamenii se concurează între ei, se lasă dominaţi de egoism în loc ca să coopereze între ei şi să se integreze în natură. Exact acest lucru trebuie să schimbăm ! Este posibil ? Da. Ce am făcut noi oamenii putem schimba întotdeauna. Putem reformula, putem modela imaginea lumii şi aceasta poate fi şansa noastră. Trebuie să gândim pozitiv dar asta nu înseamnă un optimism cu finalitate oarbă ci o gândire adaptabilă. Trebuie identificate pentru fiecare situaţie un raţionament optim , o acţiune optimă şi o atitudine optimă !

Succesul se bazează pe reguli simple. În lumea de azi, succesul sau insuccesul unei întreprinderi este mai mult legat de calitatea conducerii întreprinderii şi a angajaţilor decât de cantitatea capitalului sau resurselor materiale investite.

Plecând de la această realitate , viziunea mea ca întreprinzător a fost crearea unui colectiv cu gândire creativă , responsabil , capabil să coopereze pentru realizarea obiectivelor întreprinderii. Fiecare angajat este important pentru mine şi sunt conştient că fiecare îşi caută rostul în viaţă, fericirea, bunăstarea, pacea interioară, credinţa şi în ultimă instanţă iubirea. Obiectivele firmei trebuie să fie în concordanţă cu aceste nevoi ale angajaţilor.'' Interesul meu şi al tău trebuie să se realizeze '' - aceasta este esenţa cooperării în cadrul întreprinderii. Iubirea şi respectul reciproc creează baza unei activităţi eficiente.

Cooperarea între noi este deviza managementului şi nu concurenţa absurdă. Fiecare trebuie să lucreze şi să trăiască, trebuie să fie conştient, să facă ce trebuie să facă şi ce este de făcut. Putem obţine rezultate valoroase dacă investim ceva valoros şi anume să ne iubim între noi şi să ne respectăm reciproc. Viaţa nu te lasă să înşeli . Nu se poate da ceva nevaloros şi să primeşti ceva valoros . Aşa ceva nu este in concordanţă cu legile universului.

Firma noastră după cumpărarea de la stat a fost modernizată de la podea până la acoperiş, creând condiţii de muncă omeneşti, civilizate. Pas cu pas am dotat fabrica cu maşini - unelte de performanţă , am înlocuit vechile tehnologii cu unele noi , realizând o fabrică modernă. Deci s-au creat condiţiile materiale pentru o activitate de producţie. Am preluat printr-o selecţie anterioară colaboratorii (angajaţii) mei viitori, muncitori, maiştri, ingineri şi economişti bine pregătiţi profesional, creativi şi cu entuziasm care au simţit nevoia de a realiza ceva nou într-un climat nou de lucru şi de colaborare. Fiecare a avut voinţa de a se realiza în această întreprindere. S-a schimbat situaţia, au apărut noi clienţi din Europa vestică cu pretenţii de calitate şi compatibilităţi noi. S-a schimbat strategia întreprinderii. Pentru firmele din Germania la care am livrat produse şi semifabricate , am dorit să preiau reprezentanţa industrială şi vânzarea produselor pe piaţa românească. Aceste produse sunt de înaltă tehnicitate, maşini cu comandă numerică de mare precizie, ca de exemplu maşinile firmei ISEL GERMANY AG, SODIK şi altele precum şi materiale didactice vizuale moderne de la firma NEULAND, mobilier de înaltă performanţă de la CEKA-Germania. Cu forţe proprii, firma noastră DR. KOCHER SRL Bucureşti nu avea posibilităţi, trebuia sa deschid aria de cooperare spre exteriorul firmei, să caut noi resurse intelectuale din afară. Din această nevoie s-a născut ideea să cooperez cu universităţile tehnice unde există o rezervă imensă. În cooperare cu Universitatea Politehnica Bucureşti am înfiinţat Centrul de Studii şi Dezvoltare, Marketing, Produse Si Tehnologii - ''DR. KOCHER POLITEHNICA'' care după aprecierile conducerii Politehnicii Bucureşti este cel mai modern din România. În acest mod am creat baza unei cooperări de lungă durată între angajaţii întreprinderii din Bucureşti, cadrele universitare , studenţii Universităţii Politehnica şi alte centre universitare tehnice din România.Bineînţeles acest lucru trebuia tratat bilateral, ambele părţi trebuie să profite, nu egoismul ci colaborarea deschisă şi cinstită poate asigura un succes de lungă durată. Trebuie să oferi ceva atractiv pentru universitate. Ca să primeşti , trebuie să şi dai ! Aceasta colaborare este foarte avantajoasă şi pentru Universitatea Politehnica Bucureşti intru-cât seminarele, cursurile de specialitate se ţin pe un suport tehnic maşini şi echipamente de ultima generaţie a tehnologilor actuale susţinute de materiale didactice moderne. Când sunt la Centru simt că suntem apreciaţi şi iubiţi de studenţi şi de profesori şi asta dă impuls pentru noi toţi , pentru mine o recreaţie şi o sursă pentru noi viziuni. In acest centru se organizează diferite conferinţe naţionale şi internaţionale în cooperare cu universităţi şi institute de cercetări din România , Europa , America şi Asia. De asemenea este un centru important pentru intelectualitatea tehnică şi economică unde se abordează diverse teme de cercetare în domeniul construcţiilor de maşini, tehnologia materialelor, sistem IT, etc. sunt afiliaţi şi antreprenori din România care au interese în diverse teme de cercetare. Un centru asemănător dorim să realizăm şi la Universitatea ''Petru Maior'' din Tîrgu-Mureş.