Revista Antreprenoriat Transilvan

Antreprenoriat de Succes şi Întreprinderi Competitive

revista

A.S.I.C. - Antreprenoriat de Succes şi Întreprinderi Competitive, proiect coordonat de Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă: Crearea, consolidarea şi promovarea unei culturi antreprenoriale şi manageriale capabilă să accelereze generarea de afaceri de succes şi să mărească competitivitatea IMM-urilor din Regiunea Centru cu prioritate în judeţele Mureş, Harghita şi Covasna. Obiectivele derivate ale proiectului:

  1. Formarea profesională (cunoştinţe, abilităţi, competenţe) a antreprenorilor şi a managerilor din IMM-uri în scopul creşterii ratei de succes în implementarea noilor afaceri şi a competitivităţii întreprinderilor, printr-o structură educaţională integrată de cursuri, seminarii, consultanţă şi asistenţă de specialitate.
  2. Crearea unei culturi antreprenoriale care să elimine diferenţele structurale între economiile de piaţă de tip american, european şi românesc şi combaterea fenomenelor nefavorabile antreprenoriatului românesc prin realizarea unei reţele care să integreze mediul de afaceri, camere de comerţ, universităţi şi centre de cercetare.
  3. Sprijinirea fenomenului antreprenorial şi a competitivităţii IMM-urilor din regiunea vizată prin cercetarea, analiza şi realizarea unor studii profesionale identificând elementele care stimulează creşterea gradului de ocupare prin antreprenoriat feminin şi a pregătirii profesionale a persoanelor în vârstă, identificarea resurselor Regiunii şi a oportunităţilor în afaceri.

Grupul ţintă căruia se adresează proiectul cuprinde: angajaţi, personal de conducere din IMM-uri, întreprinzători, persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă, inclusiv femei şi persoane în vârstă rezidente în judeţele Mureş, Harghita şi Covasna.

Partenerii în proiect: : Institutul Naţional de Economie; Camera de Comerţ şi Industrie Mureş; Camera de Comerţ şi Industrie Harghita; Camera de Comerţ şi Industrie Covasna - parteneri naţionali; DR. KÖCHER GmbH - Germania - partener transnaţional.

Activităţi în proiect:

  • Analiza oportunităţilor de afaceri în Regiunea Centru prin perspectiva dezvoltării durabile.
  • Formare profesională şi asistenţă pentru iniţierea de afaceri.
  • Studiu asupra cunoştinţelor şi abilităţilor necesare angajaţilor din IMM-uri pentru a mări competitivitatea, adaptabilitatea şi flexibilitatea organizaţiilor.
  • Activităţi de formare profesională şi asistenţă de specialitate pentru creşterea competitivităţii IMM-urilor.
  • Activităţi specifice promovării antreprenoriatului feminin şi asigurarea unei vârste înaintate active.
  • Activităţi de informare şi conştientizare privind consecinţele favorabile ale dezvoltării antreprenoriatului şi IMM-urilor.